Privacyverklaring

LightSpeed-IT, gevestigd aan Rooseveltlaan 290 3527AL Utrecht, is verantwoordelijk vo or de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Diego Nijboer is de Functionaris Gegevensbescherming van LightSpeed-IT. Hij/zij is te bereiken via info@lightspeed-it.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

LightSpeed-IT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze die nsten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u eenoverzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de ze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bij voorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type


Delen van persoonsgegevens met derden

LightSpeed-IT deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eeneventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfdeniveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. LightSpeed-IT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt LightSpeed-ITuw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LightSpeed-IT gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordtopgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. LightSpeed-IT gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoordat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed telaten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertentieskunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder isopgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor degegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LightSpeed-IT en heeft u het recht opgegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestandnaar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lightspeed-it.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LightSpeed-IT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewensteopenbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lightspeed-it.nl